Ryggskott

Hantera och lindra ryggskott: Fakta, symtom och förebyggande åtgärder

Hantera och lindra ryggskott: Fakta, symtom och förebyggande åtgärder
HUR KÄNNS ETT RYGGSKOTT?

Den medicinska benämningen på det som vi i vardagligt tal kallar ryggskott är akut lumbago. Lumbago betyder ländryggssmärta och akut beskriver att smärtan kommer plötsligt, men det är inte alltid så. Ibland kommer smärtan gradvis, men det är den plötsliga smärtan som kommer omedelbart som vi kanske mest förknippar med ryggskott. Hur smärtan yttrar sig kan variera från person till person. Den kan vara allt från huggande till molande, och vara centrerad till ländryggen, men också i sätet och ner längs benen. Ibland känns det som om ett ben eller en fot domnar, men inte alltid.

VARFÖR FÅR MAN RYGGSKOTT?

När man får ryggskott har det uppstått någon form av skada någonstans på en disk, led, nerv, muskel, ett ligament eller på flera i kombination. Hur en sådan skada uppstår är svårt att avgöra från fall till fall, men det finns några faktorer som ökar risken för ryggskott. Det är så att både personer som har tyngre kroppsarbeten och personer som sitter still mycket i sitt jobb löper större risk att drabbas. Variation i rörelser och måttlig påfrestning ger bra förutsättningar för att kroppen – och ryggen – ska må bra.

FÖREBYGGA OCH LINDRA RYGGSKOTT

Det mest effektiva sättet att förebygga ryggskott, och i stort sett alla andra ryggproblem, är att upprätthålla en god rörlighet i ryggen och bygga upp en stark muskulatur i mage, rygg, och bäcken - med de så kallade coremusklerna. Tyvärr upplever många just coreträning som jobbig och tråkig, men det finns inget bättre sätt att hjälpa kroppen att klara alla olika rörelser och påfrestningar som den utsätts för. Och man får inte glömma att stillasittande också är en påfrestning.

Men om man nu har drabbats av ryggskott, vad kan man göra då för att lindra smärtan och kanske kunna röra sig lättare? Det är viktigt att försöka fortsät ta vara aktiv vid ryggskott, övningar av olika slag kan minska stelhet och påskynda läkning. Det kan vara att ligga med benen högt och på så sätt avlasta ländryggen, aktivera magmusklerna för att få bättre stabilitet eller göra lätta ryggövningar som hjälper ländryggen att släppa spänningar. A och O är dock att inte göra rörelser som ökar smärtan. En övning är bra om den känns bra. Vid svåra eller återkommande besvär rekommenderas besök hos en fysioterapeut som ett bra alternativ. Ett effektivt och bekvämt ryggstöd kan också vara en stor hjälp. Det ger ländryggen effektiv stabilitet och skön avlastning. Ett ryggstöd fungerar även utmärkt när ett ryggskott har läkt, vid både arbete och träning, för att förebygga att besvären uppstår igen.

Reading next

ÖVERANSTRÄNGNING/ INFLAMMATION I AXELN
SCHLATTERKNÄ (OSGOOD SCHLATTERS SJUKDOM)

Leave a comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.