Skadad menisk

Meniskskada: Symtom, orsaker och behandling för knäskador

Meniskskada: Symtom, orsaker och behandling för knäskador
TÄNKBARA ANLEDNINGAR
 • Kraftig vridning
 • Hyperextension
 • Djupa knäböj (hos äldre personer)
SYMPTOM
 • Ont vid vridning av knä, hyperextension och kraftig knäböj
 • Känsla av att knäet låser sig och fastnar
 • Ont vid belastning
 • Minskad rörlighet i knä
 • Ont när man trycker ovanför knäskålen, även svullnad kan förekomma
 • Minskad styrka i främre lårmuskeln
BEHANDLING
 • Akutläge (se nedan)
 • Operation där man tar bort, alternativt syr ihop den skadade delen av menisken
 • Rehabiliteringsprogram med stegvis ökning av intensitet
 • Undvik att återgå till sportande innan tillräcklig rörlighet, styrka, balans och koordination har uppnåtts
 • Använd knäskydd som komplement till rehabilitering

Emergency attention:

When a traumatic injury is sustained, it is important for attention to be given quickly and correctly. This involves:

 • Pressure bandage – reduces bleeding and swelling. A compression pad placed over the injury. An elastic bandage extended properly (75-100% of its elasticity) is wound around the injury site. The injury site must be covered properly – 10 cm below and 10 cm above the actual point of injury.
 • Raise the limb – reduces swelling.
 • Coldness – provides local pain relief.
 • Rest/pressure relief – reduces the risk of an increase in bleeding and swelling.

After 20-30 minutes, the pressure bandage is replaced with a compression bandage, extended 50%. This bandage is used for as long as the swelling persists and can be reapplied if so required. Rest and pressure relief are important initially, but mobility training and a gradual increase in pressure should commence as quickly as possible. Alternative training is recommended to maintain fitness, mobility, and strength.

Reading next

SCHLATTERKNÄ (OSGOOD SCHLATTERS SJUKDOM)
STUKAD FOT

Leave a comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.